Članstvo

Vozački ispiti

Međunarodne dozvole

1987

Carinska djelatnost

  Prometni poligoni
 
AK "Split"                 Kontakti

U Splitu je osnovan 1907 god. Primorski motoklub koji je okupljao automobiliste i motocikliste, a u dokumentima iz tog vremena saznajemo da je 09. lipnja 1907 organiziran izlet u ?ibenik pod vodstvom prvog predsjednika dr. Nikole Gjovića, zubara iz Splita.

   

vi?e >
 

Besplatne pogodnosti za članove !!!

Popis ugovornih partnera AK "Split" !


Besplatna HAK smartphone aplikacija!

 
Planer putovanja RH Michelin route planner
   

 

Članstvo, međunarodne dozvole
i carinska slu?ba

Split, ?egedinova 2,
PP 215
tel: 021 383-370,344-076
fax: 021 382-030
radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 sati

   

?kolski prometni poligon
Split, Park mlade?i  bb,
PP 215
tel: 021 381-303

   
Servisna radiona Auto kluba
"Split"

Split, Put Tr??enice 13,
tel: 021/373-127
lovrincevic@st.t-com.hr
radno vrijeme:
pon - pet: 08 - 18 sati
subota: 08 - 13 sati
   

Vučna slu?ba Auto kluba "Split"
mob.: 098/297 300

 

mail: ak-split@hak.hr
OIB - 61614093862

?iro račun - Splitska banka - HR5423300031100020829

Izradio: Diagram d.o.o.